PRAKTISCHE INFORMATIE

Praktische informatie

Briefing
Tien minuten voor de start is er een verplichte briefing in het startvak om de belangrijke zaken en eventuele wijzigingen (nogmaals) onder de aandacht te brengen.

Startnummer en stuurbord
Je krijgt een startnummer en een stuurbord voor op de mountainbike. Om te zorgen dat je tijden worden geregistreerd zit er een chip verwerkt in het startnummer. Het startnummer moet, tijdens het hardlopen, op de voorzijde gedragen worden en tijdens het mountainbike op de achterzijde gedragen worden. TIP! Neem een elastische band mee voor het bevestigen van het startnummer. Deze zijn ook ter plekke te verkrijgen á € 7,-. Het stuurbord moet met tie-wraps op het stuur worden geplaatst.
Deelnemers die meedoen als duo dienen het startnummer met chip in het wisselvak van de duo’s aan elkaar over te dragen, zodat alle tijden worden geregistreerd.

Start
De eerste run begint met een steile en ook smalle klim, waardoor we genoodzaakt zijn om een zogenaamde zandloperstart te hanteren. Middels gekleurde beachflags zijn er een viertal startzones om zoveel mogelijk ruimte te creëren op het parcours. Graag aansluiten bij de startzone van uw verwachtte snelheid:
ORANJE: 15 á 19 kilometer per uur
GROEN: 13 á 15 kilometer per uur
BLAUW: 11 á 13 kilometer per uur
ROZE: 9 á 11 kilometer per uur
Het startvak is enkel toegankelijk onder het spandoek met ‘entree startvak’.

Parcours
De route is uitgezet met fluorgele borden en rood-witte linten. Op belangrijke punten staan mensen van de organisatie om de deelnemers te begeleiden en op gevaarlijke punten te wijzen. Volg hier de instructies van de verkeersregelaars en parcourswachten op.

Wisselzone / wisselen
Er is een bewaakte en afgesloten wisselzone ingericht waar je wisselt van lopen naar fietsen en van fietsen naar lopen. Je kunt je mountainbike daar stallen. In de wisselzone worden uitsluitend deelnemers en officials toegelaten. Uiterlijk een half uur voor de start moet de mountainbike in de wisselzone zijn afgeleverd. We vragen attent te zijn op deelnemers die reeds met hun wedstrijd zijn gestart en deze niet te hinderen tijdens het plaatsen/ophalen van uw mountainbike. De plaatsen in de wisselzone zijn niet genummerd, maar opgedeeld in zones per startserie. Ophalen van de fiets kan alleen na afloop van de wedstrijd, op vertoon van het startnummer. Het betreden en verlaten van de wisselzone voor/na de wedstrijd, kan alleen via de bike check-in/bike check-out. Na het eerste hardlooponderdeel kom je in de wisselzone. Hier wissel je (eventueel) van schoeisel, zet de helm op en pakt de mountainbike. Met de fiets in de hand moet de helm altijd vast zijn met gesloten kinband. In de wisselzone mag niet gefietst worden. Pas na de balk stapt men op de fiets. Bij het terugwisselen naar het lopen stapt men vóór de balk van de fiets. Met doet de helm pas af als de fiets is teruggezet. Men wisselt (eventueel) weer van schoeisel en loopt vervolgens het afsluitende looponderdeel.

Voor de DUO-deelnemers is er bij de wisselzone een apart vak om het startnummer met chip aan elkaar over te geven. Dus als je hardlopende partner van start is gegaan dan wacht jij als fietsende partner in dit vak. Wanneer je partner klaar is met het eerste loop onderdeel dan komt hij naar dit vak gerend en neem je zijn startnummer over. Vervolgens wordt aan de fietsronde(s) begonnen. Bij het afronden van het fietsonderdeel wordt het startnummer weer in het wisselvak overgedragen aan de hardlopende deelnemer, die vervolgens de het laatste looponderdeel afrond. Je kan elkaar natuurlijk tussentijds aanmoedigen maar zorg dat je telkens op tijd in de wisselzone klaarstaat. Bij de finish mag de fietsende deelnemer de laatste 50 meter met de hardlopende partner meelopen, zodat je tezamen over de finish komt.

Fiets
Het fietsonderdeel moet worden afgelegd op een MTB (26’, 27’5, of 29’-inch) waarbij het dragen van een goedgekeurde helm verplicht is. Cyclocrossers zijn niet toegestaan. De wedstrijdfiets wordt voorafgaand aan de wedstrijd technisch gecontroleerd door de organisatie. Bij de fietskeuring wordt ook de helm gecontroleerd terwijl deze vastgemaakt op het hoofd zit. Na de controle moet je de fiets in de wisselzone plaatsen. Tijdens de wedstrijd mag niet van fiets gewisseld worden. De fiets dient uiterlijk 30 minuten vóór de start in de wisselzone te zijn geplaatst. Ophalen van de fiets kan alleen na afloop van de wedstrijd via de bike check-in/bike check-out, op vertoon van het startnummer. 

Wedstrijdverloop
Er zit verschil in niveau van de deelnemers. Hou rekening met elkaar, zodat iedereen een prettige wedstrijd kan ervaren. Het kan zijn dat je deelnemers gaat passeren, of dat je gepasseerd wordt. Indien je bij een bepaalde passage moet afstappen, ga dan zo snel mogelijk aan de kant. Blijf vriendelijk voor elkaar en geef elkaar de ruimte.

Medische hulp en veiligheid
Op het start/finish-terrein is er in het scoutinggebouw bij de start/finish een medische post ingericht door De Haan Hulpverlening. Tevens zijn er mobiele hulpverleners aanwezig halverwege de grote loop- en fietsronde nabij Kasteel Rosendael.

Schoon
Het parcours is adembenemend mooi. Dit willen wij graag zo houden! Gooi al je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Deelnemers die rotzooi in het bos achterlaten worden onherroepelijk uit de wedstrijd gehaald. Voor het parcours van de Posbank Cross-Duathlon is er een exclusieve evenemententoestemming verleend door de terreineigenaren: onder andere Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap & Kasteelen, gemeente Rheden & Rozendaal. Wil je hier nogmaals een wedstrijd kunnen doen is het van belang dat alles netjes wordt achtergelaten.

Startpakket
Het startpakket kan op de dag zelf vanaf 8:45 uur tot uiterlijk 15 minuten voor de start worden opgehaald op het start/finish-terrein bij scoutinggroep de Markesteen. Het startpakket is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Wijziging van ingeschreven afstand is onder geen beding mogelijk. Bij het afhalen van je startpakket moet je je identificeren met identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

Scoutinggroep De Markesteen
Staatsbosbeheer
Gemeente Rheden
Run2Day Arnhem
Bosveld Groente- en Fruithandel
MyLaps Sports Timing
Buitenplaats Beekhuizen
MTB Arnhem
Manivelo wielersport
Rheden Nieuws